30 april 2024, Algemene Leden Vergadering

Secretariaat
Voortsweg 350 7523 CN Enschede
E-mail secretariaatbct@hotmail.com

Uitnodiging BC Twente Algemene Ledenvergadering op dinsdag 30 april 2024

Aanvang: 18.45 uur

Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk leden aan de jaarvergadering deelnemen.
Het eerste kopje koffie, thee of glaasje fris op de vergadering wordt aangeboden door de
vereniging. Vanaf 19.30 of zoveel eerder als mogelijk spelen wij de laatste speelavond!

Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn laat dat ons dan weten en ook wie namens u in voorkomend geval een stem mag uitbrengen.

Agenda
1) Opening en mededelingen door de voorzitter
 Zomercompetitie 2024
 Viertallen competitie district
2) Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d 25 april 2023 .
3) Verslag secretaris seizoen 2023/2024
4) Financiën
 Financieel verslag 2023/2024 en balans.
o verslag kascontrolecommissie door Bob Wildeboer en Johnny Kevelham
o benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie seizoen 2024/2025
 Contributievoorstel
 Begroting 2024/2025
5) Wijziging huishoudelijk reglement en wedstrijdreglement.
6) 75 jarig bestaan
Mededelingen over de viering van het 75 jarig bestaan van de bridgeclub door de jubileumcommissie.
7) Bestuur:
Aftredend : Jack van der Weel treedt per 31 december 2024 af als voorzitter , het bestuur
stelt per 1 januari 2024 René Geesing voor als voorzitter van onze vereniging
Tegenkandidaten voor deze functie kunnen zich conform artikel 13 van de statuten melden bij het bestuur.
8) competitieschema 2024/2025 .
9) Rondvraag
10) Bekendmaking en uitreiking slem- en clubkampioenen
11) Sluiting en … aan tafel

Geplaatst in Uncategorized.